Published: 12/6/2019 10:02:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Insplorion AB: Insplorion tecknar samarbetsavtal med IVL

Sensorplattformsbolaget Insplorion har tecknat ett samarbetsavtal med IVL Svenska Miljöinstitutet för att testa ett kombinerat provtagningssystem för kvävedioxid, NO2, på den svenska marknaden. Provtagningssystemet består av Insplorions sensor tillsammans med IVL:s passiva diffusionsprovtagare och kommer initialt att erbjudas till svenska kommuner att testa. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kombinationen av de två mätmetoderna möjliggör ett verktyg för kommuner att få mer detaljerad luftkvalitetsinformation till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konventionella instrument. Lanseringen är initialt en kommersiell test- och utvärderingsfas som erbjuds IVL:s befintliga kunder på den svenska marknaden.

Read more about Insplorion AB