Published: 2/20/2020 11:05:14 AM

Insplorion: Högt tempo in i 2020 - Penser

"Insplorion levererade en försäljning och rörelseresultat på 0,8 mkr respektive -2,4 mkr i Q4’19, vilket var i linje med våra förväntningar. Insplorion har nu inlett den första kommersialiseringen av luftkvalitetssensorerna tillsammans med Leading Light, där Mölndal Stad blir första kund.

Givet de stora kostnadsbesparingar som Insplorions NPS-teknik kan leverera, bedömer vi att denna implicita sannolikhet i värderingen är för låg. Risker innefattar att det kan ta lång tid att komma till marknad, med fortsatta kapitalbehov som följd, men samtidigt kan det också gå fort givet de många samarbeten och utvecklingsprojekt Insplorion är inblandade i. Sammantaget bedömer vi att aktien har en hög potential till en hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Link to the analysis

Read more about Insplorion AB