Published: 5/15/2020 12:35:13 PM

Insplorion: Q1, allt bredare bas för insplorion - Penser

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19 så här långt enligt Insplorion. Några partners har drabbats av nedstängningar, vilket inneburit tappad effektivitet inom ett antal delprojekt. Det är dock här vi ser högst potential på sikt för Insplorion. Aktien har kommit ned kraftigt i spåren av utbrottet av covid-19. Den långsiktiga potentialen har dock inte minskat, snarare tvärtom genom Insplorions nya projekt avseende vätgas. Sammantaget bedömer vi att aktien har en hög potential till en hög risk.

Link to the analysis

Read more about Insplorion AB