Published: 8/27/2020 8:52:38 AM

Insplorion: Vänteläge för instrument, men basen breddas alltjämt för batterisensorn - Penser

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en konkret affär gällande batterier hopar sig, nu senast med den annonserade förstudien där batterisensorn ska testas hos ett världsomspännande sensor- och teknikföretag.

Vår riktkurs på 50 kr per aktie prisar in att Insplorion når 1% av världsmarknaden för batterier år 2027, med en royaltynivå om 1%. Triggers ligger i händerna på potentiella kunder eller budgivare.


Link to the analysis

Read more about Insplorion AB