Published: 9/9/2020 9:04:53 AM

Hoodin: The new kid on the block - Mangold

Mangold inleder bevakning av Hoodin med rekommendationen Köp och en riktkurs på 10,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt.

Hoodin har utvecklat en plattform för bevakning av digitalt innehåll som kan automatisera processer för bolag med behov av att inhämta, bearbeta och använda stora mängder av information. Hoodins lösningar ger inte bara bolagen tillgång till information på ett smidigt sätt utan de sparar även tid och resurser som istället kan dirigeras till andra viktiga frågor. Med en internationell växande marknad för sina fötter och en möjlighet att effektivisera för många bolag med sin produkt ser vi ljust på bolagets potential.

Försäljning kan ta fart efter nya EU-krav
Under våren 2021 kommer nya regulatoriska EU-krav på läkemedels- och medicinteknikbolag att bevaka all publicitet kring deras egna produkter. Då Hoodin har unika bransch- och funktionsanpassade lösningar ser vi att bolaget kan ha möjlighet att utmana nuvarande konkurrenter och även skapa en ny spelplan. Konkurrenterna som finns idag erbjuder lösningar lämpade främst för PR, marknad och kommunikation och kan därför inte optimalt lösa behov gällande bevakning inom andra industrier.

Början på något stort
Mangold värderar Hoodin utifrån en DCF-modell med ett avkastningskrav om 14 procent. I vårt base case antar vi att Hoodin kan ta fem procent av marknaden inom branscherna medicinteknik och läkemedel till år 2024. Detta resulterar i en riktkurs på 10,70 kronor per aktie, och en uppsida på drygt 150 procent.


Link to the analysis

Read more about Hoodin AB