Published: 9/24/2020 11:16:10 AM

Angler Gaming: Framgångssagan fortsätter - Analysguiden

Accelererad tillväxt–hög lönsamhet

Angler Gaming redovisar en nettoomsättning om 11,6 meur (6,7) under Q2 2020, det summerar tillväxten till höga 73% i årstakt. Den starka tillväxten noteras på samtliga marknader bolaget är aktiv på, där Premiergaming, som fokuserar på norra Europa, står för 18% av koncernens intäkter och växer 13% sekventiellt mot Q1 2020. Nettoomsättningen för H1 summeras till höga 21,4 meur (13,0) med en tillväxt om 65% jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt som tillväxten är hög förbättras bolagets lönsamhet. Under Q2 2020 växer rörelseresultatet, ebit, med extrema 180,1% till 3,8 meur (1,3) i årstakt. Rörelsemarginalen summeras således till 32,5% (20). Marginalexpansionen förklaras med en tydlig skalbarhet genom att bolaget arbetar utifrån en egenutvecklad spelplattform, samtidigt som kostnadskontrollen inom koncernen är hög och marknadsinvesteringarna tydligt ger hög avkastning.

Gynnas av Covid-19

Likt många andra av sina sektorkollegor har Covid-19 pandemin haft en begränsad påverkan på Angler Gamings operativa utveckling under kvartalet. Under Q2 har vi sett en tydligt högre aktivitet inom online- och live casino när människor har stannat inne, något som gynnar den underliggande affären hos bolaget. Dessutom har spel i fysiska casinorum- och bettingsshops minskat drastiskt, vilket har inneburit att de aktiva spelarna rör sig mer mot online. I Q2rapporten lämnade bolaget en stark trading update för juli månad 2020 där omsättningen var 90% högre än motsvarande månad 2019. Utfallet stärker vår tes om en positiv nettoeffekt av pandemin för Angler Gaming.

Ljusa framtidsutsikter–betydande uppsida i aktien

Under första halvåret 2020 har Angler Gaming tagit ytterligare steg i sin tillväxtresa genom att vara en av sektorns mest snabbväxandebolag till stigande marginaler. Adderar vi därtill att bolaget idag är skuldfria och besitter en nettokassa om 3 meur med ett oerhört starkt operativt-kassaflöde ser vi goda förutsättningar för bolaget att generera stort aktieägarvärde under vår prognosperiod. Efter den starka utvecklingen under Q2 2020 justerar vi upp våra högt uppsatta prognoser för åren 2020–2022. I vår mening har bolaget nu bevisat för marknaden att den höga tillväxten kan bevaras, vilket förtjänar ett högre bolagsvärde. Vi estimerar att omsättningen växer med 65% under 2020 och når drygt 47 meur (28,5), verksamhetsåret 2022 förväntar vi oss en omsättning omkring 77 meur till en ebitdamarginal om 30%. Vi justerar upp vår riktkurs till 33 kronor vilket skulle resulterar i en Vilket skulle resultera i ett p/e tal om 13,7 och ev/ebit 13,7 för prognosåret 2021. Samma nyckeltal för våra prognoser under 2022 sjunker till p/e 11 och 11,2. Givet den starka tillväxten summeras PEG-talet, som tar hänsyn till vinsttillväxten, till låga 0,4. Under perioden förväntar vi oss en fortsatt tillväxt i bolagets utdelning, vilket kan generera en direktavkastning mellan 4–7%. Det motiverade värdet är något under sektor-snittet vilket motiveras av en lägre andel reglerade intäkter. Samtidigt betonar vi att den höga tillväxten under god lönsamhet Angler uppvisar kan ge utrymme för en multipelexpansion.


Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc