Published: 11/16/2020 10:07:28 AM

Angler Gaming: Värd att fiska upp efter kursfall - Penser

Ett starkt kvartal men under vår förväntan…
Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 10,2m vilket motsvarar en tillväxt om 53%. EBIT uppgick till EUR 3,4m. EBIT var ca 8% under våra estimat. Q4 har startat starkt med en tillväxt om 10% i dagligt spelnetto vilket motsvarar en tillväxt om 52% y/y. Bolaget har i Q3 slutit avtal med en B2b kund som väntas generera intäkter i Q4 och positivt kassa-öde i Q1"20.

…gör att vi sänker estimaten...
Givet si1rorna från inledningen av Q4 samt att Q3 var under vår förväntan sänker vi våra EPS-estimat med ca 12% på innevarande år. 2021 sänker vi EPS-estimaten med 10% och 2022 7%. Vi bedömer att bolaget kommer se en fortsatt stark tillväxt under 2021 genom bl.a. lansering av sportspel inför fotbolls-EM. Vi ser även en uppsida i estimaten då Angler har en hög förvärvskapacitet givet stark nettokassa.

...men bibehåller motiverat värde
Vi bibehåller vårt motiverade värde om 23-24 kr. Värdet är i linje med vår DCF och motsvarar en rabatt om ca 15% mot NLABS, en speloperatör med liknande trend i EPS-tillväxt. Denna rabatt motiverar vi med en lägre transparens och högre andel intäkter ifrån oreglerade marknader. Vi bedömer rapportdagens kursfall om 18% en överreaktion och gör aktien värd att fiska upp.

Analys 20201112


Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc