Published: 11/25/2020 10:17:49 AM

Real Heart: Fortsätter ta steg mot Blue Ocean-marknaden - Analyst Group

Över 40 miljoner människor världen över lider av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Scandinavian Realheart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) är med sin patenterade produkt ensamt om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där Bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025. Tills år 2027, prognostiseras Realheart nå en omsättning omkring 108 MSEK, vilket med tillämpad P/S-multipel och diskonteringsränta ger ett nuvärde per aktie om 13 kr i ett Base scenario. Till dess att lansering äger rum finns flera värdedrivande aktiviteter där fortsatta steg i rätt riktning borde minska rådande värderingsrabatt i aktien.

Analys 20201124


Link to the analysis

Read more about Scandinavian Real Heart AB