Published: 12/14/2020 9:04:12 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Redeye höjer motiverat värde för Respiratorius till 3 kronor aktien i basscenariot

Forskningsbolaget Respiratorius erhåller idag ett motiverat värde om 3 kronor per aktie (1,50) i ett base case av analysfirman Redeye. Det framgår av en analys.

Uppvärderingen kommer efter en omfattande analys av tidigare avtal inom diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som enligt Redeye visar att Respiratorius huvudprojekt VAL001 har ett betydande kommersiellt potential.

Ett avtal skulle kunna ge 170 miljoner dollar baserat på royalty-nivåer om 15 procent.

Redeye har även sänkt sin diskonteringsränta (wacc) till 14 procent från tidigare 17 procent då det är mer i linje med bolag i liknande utvecklingfaser.

Resporatorius handlas upp cirka 3 procent vid öppningen.

Read more about Respiratorius AB