Published: 12/22/2020 9:22:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius utvecklar sina prioriterade kontakter kring partneravtal - Biostock

Forskningsbolaget Respiratorius arbetar vidare med att hitta en partner åt sin läkemedelskandidat VAL001. Det säger vd Johan Drott i en intervju med Biostock.

VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, vilket är en aggressiv form av lymfkörtelcancer. Strategin just nu är att tillsammans med Partner International hitta ett större läkemedelsbolag som är villig att ta över VAL001. Företaget har tidigare uppgett att det finns ett tjugotal möjligare tagare som flaggat ett intresse för projektet.

På en fråga om bolaget kommer att hitta en partner under nästa år svarar Drott följande.

"Vi fortsätter utveckla de kontakter som vi bedömer prioriterade, vilket innebär att besvara de frågeställningar som finns. Naturligtvis är det prioriterat att nå fram till ett avtal men samtidigt bygger vi värde i projektet genom att fortsätta förbereda för en fas III-studie varför vi inte ser det som avgörande att stressa in i ett avtal."

Respiratorius-chefen ser positivt på året som helhet.

"2021 har förutsättningar att bli ett stort år för Respiratorius, med viktiga milstolpar för projekten. Genom den finansiella situationen har vi möjlighet att accelerera utvecklingen och jag har stora förhoppningar för patentgodkännanden och uppnådda milstolpar av mer teknisk karaktär. Naturligtvis har vi även fokus på exitprocessen med målet ett fördelaktigt avtal."

Read more about Respiratorius AB