Published: 2/19/2021 11:03:21 AM

Angler Gaming: Rekordsiffror och stark trading update - Penser

Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 11,9m vilket motsvarar en tillväxt om 51%. EBIT uppgick till EUR 4m. Siffrorna var i linje med våra estimat. Tillväxten går att härleda till flertalet internationella marknader. Spelöverskottet de första 41 dagarna i kvartalet var 27% högre än det dagliga snittet under Q4. Vi hade räknat med en tillväxt om 20% q/q. Den starka inledningen av kvartalet gör att vi höjer våra EPS-estimat för innevarande år med 7,5% och med 15% för 2022. Vi höjer vårt motiverade värde på Angler till 31-33 kr ifrån 23-24 kr. Vi motiverar höjningen med ett fortsatt starkt operationellt momentum i bolaget.

Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc