Published: 3/16/2021 9:11:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojkas omsättning ökade 28 procent i februari

Kommunikationsbolaget Jojka rapporterar en omsättning på cirka 1,41 miljoner kronor i februari, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma månad i fjol.

"Försäljningen under februari månad följer den plan vi lagt fast. Intresset för vår produkt ökar och vi får fler nya kunder via rekommendationer, vilket är mycket glädjande", skriver bolaget.

Det uppges vidare att det kommit tydliga signaler på att hotellbranschen börjar vakna till liv efter coronaeffekterna. Förhoppningen är att inom kort återigen påbörja försäljningen mot segmentet.

Read more about Jojka Communications AB