Published: 4/9/2021 11:49:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojkas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i kommunikationsbolaget Jojka kallas till årsstämma fredagen den 7 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av Lars Nordlander, Carl Ekerling, Jan Swedin och Fredrik Dalebrant som styrelseledamöter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 5 miljoner aktier.

Read more about Jojka Communications AB