Published: 4/23/2021 9:12:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojka förbättrade resultatet något i första kvartalet, försäljning och rekrytering gått planenligt

Kommunikationsbolaget Jojka redovisar något ökad omsättning och något lägre förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 2,3 procent till 4,4 miljoner kronor (4,3).

Rörelseresultatet blev på avrundad basis 0 miljoner kronor (-0,1), i likhet med resultatet efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,002 kronor (-0,014).

Bolagets vd Fredrik Dalebrant skriver i en kommentar till rapporten att sammantaget har försäljningen och rekryteringen gått enligt plan under Q1, vilket ses som mycket glädjande.

"Nu ser vi fram emot att teamet snabbt växer med fler medarbetare som tillsammans tar Jojka mot målbilden att bli marknadens ledande aktör. På kort sikt ligger prioriteten på Norden men i det längre perspektivet ser vi även en stor potential i flera andra europeiska länder", kommenterar bolagschefen.

Planen är att påbörja det nya utvecklingsarbetet på marknadssidan under det andra kvartalet samt rekryteringsarbetet för ytterligare medarbetare.


Jojka, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4,4 4,3 2,3%
Rörelseresultat 0 -0,1
Nettoresultat 0 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,002 -0,014

Read more about Jojka Communications AB