Published: 5/12/2021 8:29:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Angler Gaming plc: Angler Gaming ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Bettingbolaget Angler Gaming lyfte både omsättningen och rörelsevinsten under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen steg 37,8 procent till 13,5 miljoner euro (9,8).

Kundinsättningarna ökade med 17,8 procent till drygt 26,9 miljoner euro (22,9). Antalet nyregistrerade kunder ökade 29,8 procent medan antalet deponerande nya kunder minskade 1,6 procent.

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner euro (2,9), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (29,6).

Resultatet före skatt var 3,4 miljoner euro (2,5).

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner euro (2,4), och per aktie 0,0447 euro (0,0326).

Likvida medel uppgick till 11,0 miljoner euro (5,7).

Gruppens nettospelsintäkter (NGR) ökade med 45,5 procent i april jämfört med samma månad i fjol, men var 14,7 procent lägre jämfört med första kvartalet 2021.

Vd Thomas Kalita skriver i en kommentar att kvartalet var det bästa någonsin sett till intäkter och det näst bästa vad gäller rörelseresultatet.

Han nämner också en minskad aktivitet hos kunder under andra delen av mars och april, men tillägger att bolaget reagerade snabbt på detta vilket redan har resulterat i högre aktivitetsnivåer i maj.


Angler Gaming, MEUR Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 13,5 9,8 37,8%
Rörelseresultat 3,8 2,9 31,0%
Rörelsemarginal 28,1% 29,6%
Resultat före skatt 3,4 2,5 36,0%
Nettoresultat 3,3 2,4 37,5%
Resultat per aktie, EUR 0,0447 0,0326 37,1%
Likvida medel 11,0 5,7 93,0%

Read more about Angler Gaming plc