Published: 5/14/2021 11:47:42 AM

Angler Gaming: Ljummen trading update - Penser

Omsättningen i Q1 uppgick till EUR 13,5m vs våra estimat om EUR 14,4m. Aktiviteten var som högst i början av kvartalet när trading update kom för att sedan avta något. EBIT uppgick till EUR 3,77m vs våra estimat om EUR 3,42m. Avvikelsen går att förklara med lägre marknadsföringskostnader och övriga externa kostnader. Bolaget har efter kvartalets utgång mjuklanserat en sportbok som väntas vara live till fotbolls-EM.

Vi sänker vårt motiverade värde till 29–30 kr mot tidigare 31-33 kr. Vi motiverar sänkningen med att det finns en risk för avtagande momentum i verksamheten. Vi tycker fortfarande att bolaget ger en intressant exponering emot tillväxtmarknader inom igaming, och kan sportbokssatsningen och det nystartade JV inom aIliation på den sydamerikanska marknaden generera resultat ser vi en uppsida i både estimat och värdering.


Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc