Published: 5/17/2021 9:04:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojkas omsättning ökade 21 procent i april

Kommunikationsbolaget Jojka hade en omsättning på 1,85 miljoner kronor i april, vilket är en ökning med cirka 21 procent jämfört med samma månad i fjol.

"April blev en mycket bra månad för Jojka. Vi har en tydligt uppåtgående omsättningstrend. Med detta sagt, så är det viktigt att poängtera att omsättningen kan variera mellan enskilda månader baserat på hur våra kunder väljer att lägga sina kampanjer", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Jojka beskriver vidare att det är ett starkt inflöde av nya prospekts och många möten som bedöms ge flertalet nya affärer i närtid.

Read more about Jojka Communications AB