Published: 5/27/2021 2:57:22 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius rapporterar små finansiella förändringar i första kvartalet, hög aktivitet

Forskningsbolaget Respiratorius redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade något.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-1,9), medan resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Vd Johan Drott skriver i en kommentar att första kvartalet av 2021 har inneburit en hög aktivitet i båda huvudprojekten RESP9000 och VAL001.

Arbetet inom projektet för nya läkemedel för effektiv behandling av KOL och svår astma, RESP9000 och läkemedelskandidaten, numera benämnd RCD405, uppges ha varit mycket framgångsrikt och avgörande riskminimerande tekniska milstolpar har uppnåtts.

"Inledningen av 2021 har för bolaget varit mycket intensiv och framgångsrik och vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt utveckling i våra projekt", skriver bolagschefen.


Respiratorius, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,5 -1,8
Resultat före skatt -2,3 -1,9
Nettoresultat -2,3 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01

Read more about Respiratorius AB