Published: 7/14/2021 8:31:57 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SyntheticMR AB: SEB sänker Synthetic MR:s motiverade värde efter svag Q2-rapport

SEB sänker sitt motiverade värde för medicinteknikbolaget Synthetic MR till 38-50 kronor per aktie, från tidigare 42-56 kronor.

Revideringen kommer efter Q2-rapporten som enligt SEB var en motgång i förhållande till den starka trenden i föregående rapporter, samt överlag svagare än väntat.

”Trots Q2-motgången finner vi Synthetic MR väl positionerade för fortsatt tillväxt och ser ett flertal tillväxtspakar under 2021 när den covid-19-relaterade motvinden gradvis avtar”, skriver banken i uppdragsanalysen.

Enligt SEB väntas bolaget uppvisa en tillväxt på 30 procent under 2021. Prognosen för justerade rörelseresultatet 2021-2023 revideras däremot ned med 7-45 procent efter Q2-rapporten.

Read more about SyntheticMR AB