Published: 7/16/2021 12:15:21 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Jojka Communications AB: Jojka ökar omsättningen (R)

(rättelse avser resultatet)

Kommunikationsbolaget Jojka redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget redovisar en liten förändring av sitt resultat.

Omsättningen steg 10,6 procent till 5,2 miljoner kronor (4,7).

Resultatet efter skatt blev -26 000 kronor (-135 000).

Resultat per aktie hamnade på -0,002 kronor (-0,001).

"Vi har precis avslutat andra kvartalet 2021. Ett kvartal som tydligt visar färdriktningen för bolaget. Totalt sett har vi en bra tillväxt och maj sticker ut som den femte bästa månaden någonsin. Normalt sätt brukar rekordsiffror komma i slutet av året, men de är mycket positivt att vi gör det redan innan sommaren. Omsättningstillväxten summerat för kvartalet pekar i en uppåtgående riktning och vår förväntansbild är att kunna öka omsättningen ytterligare under hösten, när vi fortsätter addera fler nya kunder och ökad merförsäljning till befintliga", skriver vd Fredrik Dalebrandt.


Jojka, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 5,2 4,7 10,6%
Nettoresultat -0,026 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,002 -0,001

Read more about Jojka Communications AB