Published: 7/20/2021 10:43:04 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SyntheticMR AB: Synthetic MR:s motiverade värde om 40 kronor upprepas hos Analysguiden

Medicinteknikbolaget Synthetic MR:s motiverade värde om 40 kronor per aktie upprepas hos Analysguiden, trots att den prognostiserade helårstillväxten sänkts från 50 till 30 procent. Detta enligt en uppdragsanalys.

- Bolaget ser fortsatta Covid-19-relaterade problem i bl a Indien där bolaget bara kunde installera 3 av 6 licenser. Dessa uppskjutna intäkter bedömer vi uppgå till ca 2–3 miljoner kronor och kommer att komma bolaget tillgodo under det tredje kvartalet, skriver Analysguiden och fortsätter:

- På basis av bolagets första halvår kommer vi att sänka våra helårsprognoser 2021 från 76 miljoner kronor till 65 och för 2022 från 110 till 95 miljoner kronor.

Det framhålls att bolaget är positionerat för långsiktig tillväxt med goda marginaler, och att då bolaget har en bra hävstång så kan vinsten växa snabbt med omsättningen.

Read more about SyntheticMR AB