Published: 11/11/2021 8:25:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Alteco Medical AB: Alteco Medical ökar omsättningen och minskar förlusten

Medicinteknikbolaget Alteco Medical redovisar ökande omsättning och minskad förlust i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 10,5 procent till 2,1 miljoner kronor (1,9).

Under Q3 har Alteco Medical påverkats negativt av kunders behov av återhämtning samt planering för höst och vinter, vilket lett till uppskjutna beställningar och färre möten än planerat.

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,2 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,5).

"Trots att pandemin i all väsentlighet fortsatt påverka våra distributörer och slutkunder lyckas vi både ökaförsäljningen och minska förlusten, vilket är väldigt glädjande. Samtidigt ökar vaccinationsgraden på flera marknader vilket möjliggör för oss att genomföra nya aktiviteter under resten av året såsom mässor och kongresser", uppger bolagets vd Fredrik Jonsson.


Alteco Medical, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 2,1 1,9 10,5%
Rörelseresultat -0,2 -1,2
Resultat före skatt -0,2 -1,3
Nettoresultat -0,2 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,2 -0,9
Likvida medel 1,7 0,5 240,0%

Read more about Alteco Medical AB