Published: 11/15/2021 8:41:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Alteco Medical AB: Alteco Medical tecknar distributörsavtal för 4 marknader

Medicinteknikbolaget Alteco Medical har tecknat distributörsavtal för LPS Adsorber på fyra marknader, enligt ett pressmeddelande.

Marknaderna är Kenya, Tanzania, Uganda och Argentina.

”Vår expansion på nya marknader fortsätter och även mindre marknader som dessa visar på intresse för vår produkt. Den geografiska spridningen av nya distributörer innebär att vi når ut med vårt erbjudande, och skapar intresse på helt nya marknader som den afrikanska kontinenten. Just Afrika är extra spännande då detta är helt nya marknader för oss. Det ger signaler till andra marknader att vår produkt är attraktiv och fyller en viktig funktion in vården”, säger vd Fredrik Jonsson.

Read more about Alteco Medical AB