Published: 3/4/2022 11:19:20 AM

Analyst Group inleder analysbevakning av Finepart

Analyst Group har med Finepart ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I samband med inledning av analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Fineparts VD Lars Darvall.

Link to the analysis

Read more about Finepart Sweden AB