Published: 5/17/2022 8:45:54 AM

Finepart: Fortsätter att leverera med starkt momentum - Analyst Group

Med första kvartalet avklarat står det klart att Finepart inleder året starkt med en nettoomsättning om 6,9 MSEK, samt en utgående orderstock om 36 MSEK, vilket Bolaget förväntas fullgöra och leverera på. Ökad försäljning, i kombination med att Finepart har utvecklats med god kostnadskontroll, resulterade i att EBITDA-resultatet steg till 0,5 MSEK (-2,6) under Q1-22, vilket är en indikation på att Bolaget har goda möjligheter att leverera en positiv rörelsemarginal för helåret. Baserat på en målmultipel om P/S 3,2x på 2022 års estimerade försäljning om 50,4 MSEK, erhålls ett potentiellt värde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Finepart Sweden AB