Published: 7/25/2022 5:25:34 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiMobile AB: Optimobile tar upp ett lån på 300 000 kronor

Telekombolaget Optimobile har beslutat att uppta ett lån om 300 000 kronor. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent. De löper till och med den 30 september 2022.

Lånen ges av Grytänge Invest. Styrelsen bedömer att lånen är marknadsmässiga.

Read more about OptiMobile AB