Published: 3/27/2023 9:40:03 AM

Arcede Pharma: Prekliniska arbetet fortgår - Analysguiden

Arcede har levererat viktiga framsteg kring kandidaten RCD405 mot primärt lungsjukdomen KOL. Säkerhetsstudier i djur pågår och än så länge tolereras substansen väl.

Link to the analysis

Read more about Arcede Pharma AB