Published: 8/8/2023 8:53:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius rapporterar som planerat ingen omsättning

Forskningsbolaget Respiratorius, som i år har ändrat räkenskapsår till kalenderår, rapporterar som planerat ingen omsättning under det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor. Under perioden maj-juli i fjol var omsättningen också noll.

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor och resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor. Under maj-juli i fjol låg resultatet efter skatt på -5,7 miljoner kronor.

"Under första halvåret 2023 har arbetet med att finna en avtalspartner för VAL001 fortsatt och
som ett led i detta arbete har projektet kompletterats med ytterligare viktiga resultat. I slutet på halvåret lämnades en ny patentansökan baseras på de resultat som genererats i
arbetet med formuleringen och skyddar den formulering som användes i den framgångsrika
PK-studien, där resultat presenterades under första kvartalet 2023", säger vd Johan Drott i rapporten.


Respiratorius, Mkr Q2-2023
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -1,8
Nettoresultat -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,01

Read more about Respiratorius AB