Published: 8/31/2023 9:27:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about AB Igrene: Igrene får stöd av Region Dalarna för undersökning av utsläpp

Gasprospekteringsbolaget Igrene har fått en konsultcheck om 100 000 kronor av Region Dalarna. Pengarna kommer att användas för ett inledande arbete att lokalisera och kvantifiera okontrollerade utsläpp av metangas i Siljansringen.

Dessa utsläpp kommer från det meteoritnedslag för 377 000 år sedan som skedde i området.

"Syftet med detta projekt, som kostnadsberäknats till 3 MKR, är att söka kvantifiera Siljansringens totala gasutsläpp volymmässigt. Formasbidrag har sökts till detta projekt men något beslut har ännu inte fattats", skriver Igrene.

Igrene har som ambition att börja producera gas från Siljansringen.

Read more about AB Igrene