Published: 10/23/2023 8:09:05 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about AB Igrene: Igrene minskar förlusten

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,14).

Likvida medel uppgick till 4,2 miljoner kronor (0,5).

Igrene har en person i tjänst och två anställda fältarbetare som är tjänstlediga. Bolaget har dock en inhyrd vd och tidvis inhyrda konsulter.


Igrene, Mkr Q4-2022/2023 Q4-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,1
Rörelseresultat -0,5 -0,9
Nettoresultat -0,5 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,14
Likvida medel 4,2 0,5 740,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about AB Igrene