Published: 11/10/2023 11:51:26 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Arcede Pharma minskar förlusten något - planerar inför kliniska studier

Arcede Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-1,8).

Under hösten har bolaget tillsammans professor Arne Egestens och hans kollegor på Lunds universitet samt Mikael Adner på Karolinska Institutet sammanställt och analyserat data från studier.

"Resultaten påvisar tydligt den luftvägsrelaxerande samt anti-inflammatoriska effekten av RCD405, bland annat i två olika sjukdomsmodeller (in vivo) där luftvägsinflammation inducerades. Dessa resultat planeras att publiceras i någon av de vetenskapliga tidskrifter som finns inom det respiratoriska forskningsområdet", skriver vd Mia Lundblad i rapporten.

"Planeringen inför de kommande kliniska studierna är också i full gång, där studiedesign,
förberedelser för tillverkning och produktion av substans respektive inhalatorer, samt
sammanställning av all dokumentation m.m. tar mycket tid i anspråk", fortsätter Lundblad.


Arcede Pharma, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,6 -1,8
Nettoresultat -1,6 -1,8

Read more about Arcede Pharma AB