Published: 1/22/2024 1:38:16 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Arcede Pharma tillförs 4,6 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Arcede Pharma meddelar att 50,89 miljoner teckningsoptioner TO 1 har utnyttjats för att teckna aktier till teckningskursen 9 öre per aktie. Bolaget tillförs 4,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjandegraden uppgick till 45,35 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Vi är mycket tacksamma för förtroendet från våra aktieägare. Tillskottet ger oss möjlighet att lägga en plan för den kommande perioden så att pengarna gör så mycket nytta som möjligt, kommenterar vd Mia Lundblad.

Arcede Pharma har därefter 168,96 miljoner aktier utestående.

Read more about Arcede Pharma AB