Published: 2/12/2024 3:03:20 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Arcede Pharma rapporterar som planerat ingen omsättning

Läkemedelsbolaget Arcede Pharma rapporterar som planerat ingen omsättning under det fjärde kvartalet 2023. Under perioden gjorde bolaget förlust.

Resultatet efter skatt blev -24,3 miljoner kronor och resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor.

Likvida medel uppgick till 3,7 miljoner kronor. Efter periodens utgång har bolaget meddelat att det tillförs cirka 4,6 miljoner kronor före emissionskostnader genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1.

"Den stora nyheten under det sista kvartalet 2023 var att tox-programmet avslutades med goda
resultat, det vill säga RCD405 uppvisade inga oväntade effekter och det kunde konstateras att
substansen är säker upp till de högsta doserna som blev administrerade i respektive studie", säger Mia Lundblad i rapporten.

Hon säger också:

"Ytterligare positiva nyheter var att Erik Magnusson tillträdde som finanschef, vilket har visat sig
vara en stor tillgång, inte minst nu när jag avslutar mitt uppdrag och Erik, tillsammans med
vår ordförande Ingemar Kihlström, tar över rodret tills en permanent lösning är på plats".

Mia Lundblad meddelade sin avgång som vd i början av december. Erik Magnusson har utsetts till tillförordnad vd.


Arcede Pharma, Mkr Q4-2023
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -24,3
Resultat före skatt -24,3
Nettoresultat -24,3
Resultat per aktie, kronor -0,20
Likvida medel 3,7

Read more about Arcede Pharma AB