Published: 10/1/2021 9:47:07 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Bioextrax AB: TECKNAT UTVÄRDERINGSAVTAL MED EUROPABASERAT BOLAG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioextrax, som är verksamma inom industriell bioteknik, har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett Europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med omkring 1.500 anställda.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om utvärderingen är framgångsrik är planen att ett långsiktigt licensavtal ska ingås.

Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax teknologi för utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier. Utvärderingen kommer att ske baserat på material producerat i den pilotanläggning som den potentiella kunden har i bruk.

Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation, uppges det i pressmeddelandet.

"Detta projekt är den första konkreta utvärdering som är ett direkt resultat från den presentation vi gjorde på den globala PHA-kongressen i Köln i förra veckan, och vi hoppas förstås på fler", säger Bioextrax vd Edvard Hall.

"Det som är positivt med samarbetet med just denna kund är att det är del av en stor företagsgrupp med närvaro på fem kontinenter, och att de därför snabbt kan rulla ut globalt med ett stort antal anläggningar", tillägger han.          
        

Read more about Bioextrax AB