Published: 11/8/2021 6:00:43 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Alteco Medical AB: ÅLÄGGS VITE 60.000 KR AV SPOTLIGHT (NY)

(Lägger till: Från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alteco Medical har ålagts att betal vite om 60.000 kronor av Spotlights disciplinnämnd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att bolaget inte har offentliggjort information i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR) i samband med ett pressmeddelande rörande behandling av covid-19 patient i Ryssland.

Den 6 augusti skrev bolaget i ett pressmeddelande att ett ryskt sjukhus framgångsrikt behandlat en patient med covid-19 där Alteco LPS Adsorber hade varit en del i behandlingen. Pressmeddelandet innehöll inte en hänvisning till att informationen var sådan som bolaget var skyldig att offentliggöra enligt MAR.

Aktien steg kraftigt, drygt 470 procent, under förhållandevis hög handelsvolym efter pressmeddelandet.

Bolaget förtydligade samma dag att Alteco LPS Adsorber inte behandlade covid-19 utan endotoxiner som är en följdeffekt av infektioner i kroppen. Bolaget konstaterade i pressmeddelandet att marknaden uppenbarligen tolkat det ursprungliga pressmeddelandet fel och att kursreaktionen inte motsvarade det som framkommit i den ryska rapporten. Inte heller detta meddelande innehöll någon hänvisning till att informationen var av sådan art att bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR-reglerna.          
        

Read more about Alteco Medical AB