Press release from Companies

Published: 2019-05-31 15:27:34

Angler Gaming plc: Rättelse gällande kallelsen till bolagsstämma

Rättelse gällande kallelsen till bolagsstämma i Angler Gaming plc p g a angivelse av fel veckodag för avstämningsdag.

Detta är ett klargörande avseende utkastet till resolution 2/2019. Tisdagen den 11 juni 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Malta, maj 2019 Styrelsen,
Angler Gaming PLCLäs mer hos Cision
Read more about Angler Gaming plc