Press release from Companies

Published: 2019-07-02 14:41:53

Alteco Medical AB: Håkan Petersson kommer att avgå som VD i Alteco Medical AB vid årsskiftet 2019/2020

Alteco Medicals VD Håkan Petersson har meddelat att han kommer att avgå som VD för Alteco Medical för att tillträda en tjänst för ett icke-konkurrerande bolag inom konsultbranchen. Petersson kommer dock att kvarstå i sin roll som VD i bolaget tills vidare. Styrelsens mål är att hitta en ersättare under hösten 2019. Petersson kommer att, i den utsträckning styrelsen önskar, kvarstå som VD under sin uppsägningstid, det vill säga t.o.m. den 31/12 2019. Styrelsen påbörjar omedelbart processen att hitta en ersättare och målet är att rekryteringen ska vara klar under hösten 2019. Tanken är att snarast möjligt finna en lämplig ersättare som kan arbeta parallellt med Håkan under en tid för att säkerställa en smidig överlämning. - Håkan har starkt bidragit till att skapa en plattform för användning av Altecos produkter inom nya områden såsom hjärtoperationer, transplantationer och leverbehandlingar, säger Anders Althin, styrelsens ordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Althin på telefon 0709 - 37 02 53.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli  2019.Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Läs mer hos Cision
Read more about Alteco Medical AB