Press release from Companies

Published: 2019-07-08 08:39:26

Alteco Medical AB: Alteco Medical genomför en riktad nyemission

Styrelsen i Alteco Medical AB (”Alteco”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission till Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG. som tillför bolaget cirka 631 800 kronor. Emissionen delfinanserar pågående kliniska studier av hjärt-kärlpatienter i Tyskland.

Altecos styrelse har, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 631 800 kronor till Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 138 857,2 kronor, motsvarande ca 1,53 % av befintligt aktiekapital, och att 694 286 aktier ges ut till ett pris om 0,91 kronor per aktie. Aktierna ska betalas senast den 12 juli 2019.

Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG. är Altecos återförsäljare av Alteco® LPS Adsorber i Tyskland. Syftet med emissionen är att delfinansiera pågående kliniska studier av Altecos produkt Alteco® LPS Adsorber vid Leipzigs universitet, ett av Europas mest välrenommerade forskningsinstitut.

Grunden för teckningskursen om 0,91 kronor är aktiens marknadsvärde beräknat baserat på en genomsnittlig kurs för bolagets aktie på Spotlight Stockmarket under perioden 19 juni-2 juli 2019. Emissionen förväntas inte medföra några materiella emissionskostnader.


För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli  2019.


Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Läs mer hos Cision
Read more about Alteco Medical AB