Press release from Companies

Published: 2019-07-26 07:35:49

Alteco Medical AB: Alteco Medicals riktade nyemission registrerad hos Bolagsverket

Alteco Medical AB (”Alteco”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad nyemission till Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG. Emissionen som tecknades till 100 % har nu registrerats hos Bolagsverket och resulterar i en förändring av antalet aktier och aktiekapitalet i Alteco enligt följande:

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i Alteco ökar med 694 286 från 45 493 332 till 46 187 618 och att aktiekapitalet ökar med 138 857,20 kronor från 9 098 666,40 kronor till 9 237 523,60 kronor, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med ca 1,53 %.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Telefon: 0706 - 32 00 43.

www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.   Läs mer hos Cision
Read more about Alteco Medical AB