Press release from Companies

Published: 2019-08-19 09:10:00

Prebona AB: Prebona erhåller initial order från en tysk kund

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit en initial order från en tysk återförsäljare.

Ordern avser Prebona OdorControl för eliminering av lukt, främst inom vård av bil, buss, camping och varutransporter. Kunden är positionerad som en av de större leverantörerna inom sitt segment och har ett distributionsnät som täcker Tyskland, Centraleuropa, Mellanöstern och Kina.

Samarbetet bygger på att Kunden planerar att marknadsföra och sälja Prebonas produkter mot den professionella marknaden under sitt eget varumärke vilket är helt i linje med Prebonas tillväxt-strategi. Det initiala ordervärdet är begränsat men ordern bedöms ha ett strategiskt värde.

Samarbetet ger oss ett första insteg på den viktiga tyska marknaden, säger Patrik Bernstein, VD i Prebona AB. -Samtidigt får vi en mycket välrenommerad partner med tusentals kunder inom ett produktområde som jag bedömer har bra potential, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46706382678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt inom Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.Läs mer hos Cision
Read more about Prebona AB