Press release from Companies

Published: 2019-09-16 11:33:28

PromikBook AB: PromikBook samarbetar med Euvic i Polen

Euvic SP är ett bolag i Polen som omsätter cirka 1,2 miljarder kronor. Euvic är ett konsultbolag som har verksamhet i Polen, Sverige och andra europeiska länder. Euvic investerar också i andra närliggande verksamheter inom IT området.

PromikBook och Euvic har etablerat ett samarbete där PromikBook anlitar Euvics tjänster. Syftet med samarbetet är att PromikBook får tillgång till en stor mängd utvecklare med olika typer av kvalifikationer till en attraktiv prisnivå. Bolagen undersöker dessutom möjligheterna till ett djupare samarbete gällande affärssystemet PromikBook.

Göteborg 2019-09-16

För mer information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com??

Denna information är sådan information som PromikBook AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019.
Läs mer hos Cision
Read more about PromikBook AB