Press release from Companies

Published: 2020-11-06 08:56:04

Respiratorius AB: Valberedning inför årsstämman 2021 utsedd

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman i Respiratorius AB den 19 maj 2020 ska valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2021 fastställts till att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september 2020:

  • Johan Drott (Valberedningens ordförande), Valcuria Holding AB
  • Emanuel Eriksson, Fårö Capital AB
  • Hans Harvig 

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2021 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen.

Förslag till valberedningen

Datum för årsstämman beräknas offentliggöras under december månad.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

info@respiratorius.com

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 26 februari 2021

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

 

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

 

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription