Published: 4/17/2023 8:33:43 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about AB Igrene: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,0 MLN KR 6 MÅN (-2,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene, vars inriktning är att utvinna vätgas från kolväten i Siljansringen, redovisar ett rörelseresultat för det första halvåret (september-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 på -2,0 miljoner kronor (-2,9).

Rörelseintäkterna var fortsatt noll.

En väsentlig del av kostnaderna avsåg kostnader för den genomförda nyemissionen och konsulttjänster.

Nettoresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-3,1).

"Den regering som blev följden av riksdagsvalet hösten 2022 består av partier som i maj månad 2022 röstade emot de lagändringar som medfört förbud mot utvinning av naturgas i Sverige. Mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och den tid det kommer att ta för total omställning till vätgas finns det anledning att förvänta en mildare syn på utvinning av naturgas i Sverige", skriver Igrene i halvårsrapporten.          
        

Read more about AB Igrene