Press release from Companies

Published: 2021-07-09 13:23:43

Finepart Sweden AB: VD-brev Finepart Sweden AB (publ), juli 2021

Andelen kundaktiviteter och förfrågningar ökar i stadig takt och merparten av våra projekt rör sig framåt. Nedan kommer en uppföljning från vårens VD-brev, som återfinns på vår och Spotlights hemsida:

  • Inom Projekt A fortgår diskussionerna och vi hoppas att kunna kommunicera nyheter inom en överskådlig framtid.
  • Projekt B, som var en ytterligare maskin till Inbrace (USA), är som annonserades i ett PM 5e april såld och tillverkning pågår för leverans i kvartal 3.
  • I Projekt C är utvärderingarna slutförda och kundens interna process fortgår för att godkänna en möjlig investeringen.
  • Inom Projekt D levereras fortsatt provserier med gott resultat.
  • Projekt E är beläget i en region som dessvärre fortsatt har det väldigt tufft med COVID och därmed har inga aktiviteter skett.
  • I Projekt F har provskärningar utförts med gott resultat och kunden vill nu göra en verifieringsserie för att kunna bedöma ett större utfall med sin kund.

Vi har under senaste tiden slutit avtal gällande representation i Mellanöstern och Sydkorea. Fler territorier finns i processen och vi hoppas att vi inom kort har ytterligare företag som marknadsför och säljer Finepart produkter. Detta tillsammans med vår digitala marknadsföring som fortsätter att generera leads med högre kvalitet, är viktigt för bolagets framtid.

I juni månad har vi återigen börjat få besök av bland andra några av våra nya agenter i Europa. Även en kund som i sin utvärderingsprocess ville se Finecutsystemet ”in action” har flugit in med en delegation till vårt democenter i Bollebygd. Det känns otroligt bra att vi nu kan börja förevisa vår ultraprecisa process på plats.

I vårt democenter och lager är tempot högre än normalt både inom skärservice, leveranser av förbrukningsvaror samt reservdelar. Detta är en tydlig indikator på att marknaden har normaliserats och vi ligger nu på en högre nivå än innan pandemin. Jag ser även att detta kommer följa med oss in i kvartal 3.

Nästa VD-brev kommer i samband med kvartalsrapport 2 i slutet av augusti.

Önskar en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:                0707 – 767 768

E-post:                  lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Läs mer hos Cision
Read more about Finepart Sweden AB

Subscription