Press release from Companies

Published: 2021-11-29 15:56:11

Alteco Medical AB: Alteco Medical AB (publ) tecknar distributörsavtal i Frankrike och Korea

I dag har Alteco med Laboratoire Gamida, Frankrike samt Hoam Medical Co, Korea tecknat distributörsavtal som ger de båda företagen den exklusiva rättigheten att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber på respektive marknader.

Genom dessa två avtal ges nu 2 stora marknader, med en kombinerad en befolkning på ca. 120 miljoner, möjligheten att behandla alvarligt sjuka patienter som riskerar septisk chock och organsvikt med Alteco® LPS Adsorber

- Med avtalet i Frankrike har vi under 2020-2021 tecknat avtal med de fem stora marknaderna i Europa. Det är glädjande att vi nu har försäljningskanaler i många stora europeiska länder. Det signalerar att vi har ett attraktivt erbjudande som kommer ge oss både trovärdighet och draghjälp i vår fortsatta geografiska expansion.

Den koreanska marknaden är en stor och spännande marknad som vi ser stor potential i på sikt, dock krävs det en separat produktregistrering innan vi har möjlighet att aktivt sälja vår produkt. Asien är marknad där incidensen av sepsis och septisk chock är stor och därmed lämpad för behandlingar med Alteco® LPS Adsorber, säger VD Fredrik Jonsson.


Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-29 15:56 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan avöverreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Läs mer hos Cision
Read more about Alteco Medical AB

Subscription