Press release from Companies

Published: 2022-05-25 11:53:47

Finepart Sweden AB: Kommuniké från årsstämman i Finepart Sweden AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022

Årsstämman i Finepart Sweden AB (publ) beslutade i enighet med styrelsens och valberedningens förslag följande:

  • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag.
  • Att ingen utdelning skall ske för 2021.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
  • Att omvälja Tord Käck till ordförande och att till ledamöter omvälja Kjell Olovsson, Gunilla Jalbin, Birgitta Öjmertz samt nyval av Håkan Johansson.
  • Att till revisor välja KPMG AB.
  • Att arvodet till styrelsen skall utgöra 300 000 kr per år att fördela inom sig.
  • Att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Att inrätta bolagets valberedning enligt förslag i kallelsen.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Läs mer hos Cision
Read more about Finepart Sweden AB

News from Spotlight Group