Press release from Companies

Published: 2022-07-04 08:14:00

Finepart Sweden AB: VD-brev Finepart Sweden AB (publ), juli 2022

Kvartal två har varit den mest utmanande och intensiva perioden i vår snart 10-åriga historia. I maj levererade vi ett Finecutsystem till Schweiz som nu är installerat tillsammans med vår nya Finecam-option. I juni har vi levererat och fakturerat fyra Finecutsystem till Kalifornien. Systemen kommer installeras i augusti och kort därefter räknar kunden med att börja producera i tvåskift, vilket kommer generera väsentliga intäkter till vår eftermarknadsförsäljning. Att klara av att leverera fem maskinsystem under ett kvartal hade inte varit möjligt utan ett extremt dedikerat team på Finepart, men även ett stort fokus hos våra partners. Detta var ett viktigt kvitto på att vi nu börjat hitta rätt i våra processer, samt att vår affärsmodell är hållbar när volymerna ökar.

Inom produktionen jobbar vi nu vidare med de ytterligare en Finecut och två Finecutsystem, som enligt kommunicerad plan, skall levereras under andra halvåret till kunder i UK, Irland och USA.

Marknadsintresset är fortsatt stort för vår teknik och vi jobbar tillsammans med våra representanter, samt med egna säljresurser, på flera mycket intressanta prospekt för att stänga fler Finecutförsäljningar. Vi lägger fortsatt mycket energi på vår digitala kommunikation och vi ser att det genererar en stadig uppgång av nya potentiella prospekt.

Eftermarknaden är fortsatt väsentligt starkare än tidigare år och både reservdelar, förbrukningsmaterial och skärservice ligger i en stigande trend. Inbrace rullande volym på skäruppdrag borgar för en bra bas och kommer tillsammans med ökad orderingång från nya kunder ge en fortsatt hög faktureringstakt resten av året. Sammantaget är detta inte bara glädjande ur ett försäljningsperspektiv, utan också ett utmärkt bra betyg på att vår process uppskattas av våra kunder.

I samband med den kraftiga tillväxten är det en viktig uppgift för företaget att fylla på med de kompetenser som krävs och i en takt som är hanterbar för verksamheten. Vi har under senaste perioden fått in en ny kompetens på inköp och logistik som kommer bli avgörande för vår fortsatt tillväxtresa. Ytterligare en tekniker, kommer påbörja sin anställning i augusti och tillför lång erfarenhet från maskinbearbetning och montering. Därtill söker vi kompetenser inom försäljning, utveckling och tillverkning via rekryteringsfirmor och min förhoppning är att jag under hösten kommer att presentera dessa rekryteringar.  

Ett led i att öka takten med potentiella kunders provskärningar är att fortbilda våra representanter inom Finepart Academy. I samband med detta har vår representant i Kalifornien haft en av sina tekniker på utbildning i Sverige under knappt två veckor. Detta kommer i förlängningen innebära att vi ökar vår provskärningskapacitet ytterligare och även på plats i USA.

För att kunna växa snabbare har vi startat ett flertal aktiviteter inom inköp och produktion under första halvåret. Med dessa aktiviteter har vi ambitionerna att korta ledtiderna på Finecutsystemen väsentligt, vilket utöver ökad tillväxttakt även ger en ökad kundnöjdhet.

Som avslutning så vill jag önska er en fantastisk sommar!

Nästa vd-brev kommer i samband med kvartalsrapport 2.

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:       0707 – 767 768

E-post:        lars.darvall@finepart.com    

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com

Läs mer hos Cision
Read more about Finepart Sweden AB

Subscription