Press release from Companies

Published: 2022-07-18 17:30:17

OptiMobile AB: OptiMobile AB (publ) - Rättelse avseende delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022

I samband med arbetet att upprätta bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 har uppmärksammats att aktivering felaktigt gjorts med ett 1 038 644 SEK för högt belopp i bolagets rapport avseende perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022. Felaktigheten påverkar dock inte bolagets kassaflöde.

Som framgår av bifogade korrigerade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 får detta till följd att 

  • omsättningen uppgår till 1 469 436. (istället för tidigare redovisade 2 508 080 SEK) 
  • rörelsens kostnader uppgår till -2 689 788 (mot tidigare rapporterade -2 741 720 SEK)
  • rörelseresultatet uppgår -1 220 352 (istället för tidigare redovisat -233 641 SEK)
  • periodens resultat uppgår till -1 245 056 (istället för tidigare redovisat -258 345 SEK) 
  • resultatet per aktie uppgår till -0,02 SEK (istället för tidigare redovisat -0.01 SEK) samt att
  • soliditeten uppgår 69,6% istället för tidigare redovisat 70,9%)

Felaktigheten leder inte till någon reell förändring av bolagets kassaflöde.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Read more about OptiMobile AB

Subscription