Press release from Companies

Published: 2023-10-16 08:00:00

AB Igrene: Naturgasutvinning i Sverige aktualiseras i riksdagen

Sverigedemokraterna har ställt en fråga till regeringen om man kan tänka sig tillåta utvinning av naturgas i Sverige genom att ändra på den lagstiftning som genomfördes av förra regeringen i maj 2022 varigenom naturgasutvinning i Sverige förbjöds.

Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) har ställt en fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari (L), som ansvarig klimat- och miljöminister, om regeringen är beredd att ändra lagstiftningen så att utvinning av naturgas i Sverige kan tillåtas.

Andersson hänvisar till det geopolitiska läget, Sveriges behov av importerad naturgas under oöverskådlig framtid och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) liksom Försvarsmakten framhåller att såväl det militära som civila försvaret under lång tid framöver kommer att vara beroende av fossila bränslen.

Anderssons fråga har vidarebefordrats till Energi- och näringsministern Ebba Busch, som hänvisar till utredningen Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin (N 2022:8). Busch påpekar att denna utredning bl.a skall utreda vilka de inhemska tillgångarna på kol, olja och naturgas är och vilka förutsättningar som krävs för att nyttja dessa vid fredstida kris eller höjd beredskap.

Detta utredningsuppdrag skall redovisas den 31 oktober 2024.

  • För Igrenes fortsatta verksamhet och ambitioner att bli en betydande energiproducent från inhemska råvaror är detta viktigt. Det tidigare beslutet att förbjuda utvinning förefaller inte ha varit väl genomtänkt från alla behov speciellt med tanke på den rådande säkerhetssituationen i Europa och landets försörjning, säger Karl-Åke Johansson, styrelseordförande i Igrene.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se

Läs mer hos Cision
Read more about AB Igrene