Publicerat: 2019-02-15 08:22:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma minskar förlusten något under andra kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som väntat ingen omsättning under andra kvartalet. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före och efter skatt var -3,3 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,11).

"Den 1 februari 2019 beslutade styrelsen att genomföra en riktad emission, med ett första tillskott på ca 10 MSEK och möjlighet att via teckningsoptioner ytterligare tillföra bolaget drygt 25 MSEK fram till Q1 2020. Emissionen möjliggör för Hamlet Pharma att fortsätta verksamheten och att bredda utvecklingen till att omfatta bland annat hjärntumörer", skriver bolaget i rapporten.


Hamlet Pharma, Mkr Q2-2018/2019 Q2-2017/2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,3 -3,5
Resultat före skatt -3,3 -3,5
Nettoresultat -3,3 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,11

Läs mer om Hamlet Pharma AB